top bild

FILARKIV
Här hittar du filer som du som medlem i BRF Sjögläntan kan behöva.

Bygg

Ekonomi

Förtroendeuppdrag - arbetsbeskrivning

Gräsklippning

Nyttjanderättsavtal

Ta del av det område som ingår i nyttjanderättsavtalet i bilaga 1 för ditt område. I bilaga 2 framgår vad som skiljer mellan nyttjanderättsavtal och utan. Fyll i avtalet, signera och lämna till aktuell ordförande i föreningen.

Ansökan om att bygga till altan enligt nyttjanderättsavtal finns under rubrik BYGG.
 

SBA plan

Skötselområde per lägenhet

Stadgar

Växter