top bild

ekonomi

flerårsöversikt

Nedan redovisas föreningen ekonomi i sammandrag för de 6 senaste verksamhetsåren.

Den 1 januari 2021 höjs månadsavgiften med 2 %. Debiteringen höjs för vatten med 7 % och värme med 1,5 %.
 

Resultat och ställning: 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015
Nettoomsättning 1 751 tkr 1 714 tkr 1 682 tkr 1 774 tkr 1 751 tkr 1 159 tkr
Resultat efter finansiella poster -139 tkr -36 tkr -54 tkr -1 tkr -214 tkr -161 tkr
Soliditet 72 % 72 % 71 % 71 % 71 % 71 %
Likviditet 146 % 181 % 171 % 399 % 309 % 196 %
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/m2 536 kr 531 kr 531 kr 520 kr 510 kr 325 kr
Bränsletillägg, kr/m2 40 kr 37 kr 37 kr 73 kr 69 kr 62 kr
Driftkostnader, kr/m2 288 kr 282 kr 262 kr 257 kr 224 kr 113 kr
Ränta, kr/m2 100 kr 114 kr 130 kr 148 kr 155 kr 98 kr
Lån, kr/m2 7 308 kr 7 597 kr 7 875 kr 8 160 kr 8 171 kr 8 181 kr

Lån

Status på lån för 2021-08-31
LåninstitutRäntaBundet till Skuld     
Stadshypotek0,65 %rörligt6 054 500 kr
Swedbank Hypotek0,90 %2024-08-237 620 583 kr
Swedbank Hypotek1,50 %2022-10-256 524 969 kr
21 213 167 kr

Ingångna avtal

LeverantörAvtalsområdeLöptid på avtal
Borås Energi & miljöFjärrvärme2023-01-01
SappaKabel-tv2021-10-30
RiksbyggenEkonomisk förvaltning2022-10-31
Riksbyggen Teknisk förvaltning2022-10-31
RiksbyggenFastighetsservice2022-10-31
Bornet (Splitvision)Stadsnätsförbindelse2022-10-31
InfometricInviduell energimätning2017-09-29 löper vidare

Årsredovisningar

Nedan finns samtliga årsredovisningar som är beslutade. Publicering görs efter årsstämman som brukar vara i oktober.

Ekonomisk plan

Ekonomiska planen är framtagen 2014-09-23