top bild

Förtroendevalda

Här finner du en presentation av de som ingår i BRF Sjögläntans nuvarande förtroendevalda styrelse, samt vilka uppdrag de har.

Kontakta styrelsen via info@brfsjoglantan.se eller via formulär

Styrelsen

Jonas Andersson
Ordförande / sekreterare
(Vald perioden 2019-2021)

Balladgatan 25

ordforande@brfsjoglantan.se

Camilla Eriksson
Vice ordförande
(Vald perioden 2019-2021)

Balladgatan 24

Simon Larsson

Ledamot
(Vald perioden 2020-2022)

Balladgatan 29

Eva Hultstrand
Ledamot
(Vald perioden 2020-2022)

Balladgatan 10

Tobias Johansson
Suppleant
(Vald perioden 2020-2022

Balladgatan 3

Anna Nilsson
Suppleant
(Vald perioden 2019-2021)

Balladgatan 5

Benny Andersson
Ledamot
(Vald verksamhetsåret 2020-2021

Riksbyggens representant

Mattias Andersson
Suppleant
(Vald verksamhetsåret 2019-2020)

Riksbyggens representant

Föreningsrevisor

Cathrine Andersson
Föreningsrevisor
(Vald verksamhetsåret 2018-2019)

Balladgatan 17

Ingela Karlsson
Föreningsrevisorsuppleant
(Vald verksamhetsåret 2018-2019)

Balladgatan 14

Valberedning

Susanne Blomqvist
Valberedning
(Vald verksamhetsåret 2020-2021)

Balladgatan 27

Jesper Hellström
Valberedning
(Vald verksamhetsåret 2020-2021)

Balladgatan 13