top bild

Fastighetsfakta

Beskrivning av fastighet

Fastighetsbeteckning
Borås Arian 1, Borås Balladen 1, Borås Duetten 1, Borås Largo 1 och Borås Primo 1.

Adress
Balladgatan 1-31 och Balladgränd 2-6, 504 71 Borås

Tomtarea
13 478 m2

Bostadsarea
2 809 m2 utgör lägenhetsyta.

Lokalarea
60 m2 utgör föreningslokalyta (föreningslokalen).

Bostadens antal och utformning
4 st parhus med 8 lägenheter, 2 radhus med 6 lägenheter, 5 st kedjehus med 16 lägenheter samt 1 st föreningslokal.

Byggnadsår
2015

Lägenheter
30 st

Föreningslokal
1 st

Sophus
2 st

Förråd för trädgårdsutrustning
1st

Ventilation
Varje lägenhet har en egen ventilationsanläggning. Köksfläktarna i lägenheterna har en egen frånluftskanal.

GEMENSAMMA ANORDNINGAr

Byggnaderna är för värme- (fjärrvärme) och vattenleveranser anslutna till Borås Energi & miljö AB.

Elmätare för mätning av gemensam el-energi till sophus och föreningslokal. Lägenheterna har individuell elmätare.

Anslutning till TV, bredband & telefoni via Splitvision - Borås stadsnät (Bornet).